Ondanks dat de op deze website getoonde informatie door Life-Care.nl met zorg wordt samengesteld, kunnen wij voor de juistheid en volledigheid daarvan niet instaan. Life-Care.nl verstrekt door middel van deze website alleen informatie over producten en diensten die door Life-Care.nl worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Life-Care.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Life-Care.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Life-Care.nl opgenomen informatie en prijzen.

Hoewel Life-Care.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Life-Care.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.| Meer